ചിതറിയ ചിന്തകൾ · Memories · Thoughts

വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ്ക്കാലം വരവായി…

നാട്ടിൽ ആണേൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ  ക്രിസ്തുമസിനു ഒരുക്കമായുളള ചെറിയ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയായി .. കുട്ടിക്കാലത്താണേൽ മിഠായി  നോമ്പ് ,TV നോമ്പ് അങ്ങനെ  നോമ്പുകൾ  പലവിധം .പിന്നെ സുകൃത ജപങ്ങൾ  ചൊല്ലി ഉണ്ണീശോയ്ക്കു ഉടുപ്പു തുന്നുന്നതും മാല  കോർക്കുന്നതും  ഒക്കെയായി  എന്തു മാത്രം ഒരുക്കമായിരുന്നു . സമ്മാനങ്ങൾ കൈ മാറുന്നതും സമ്മാനപ്പൊതി ആകാംഷയോടെ അഴിച്ചു നോക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുളള പണി ..ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെ തലേന്നു തിരക്കോടു തിരക്കായിരിക്കും .നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കണം..പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കണം .. ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കണം ..… Continue reading വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ്ക്കാലം വരവായി…