ചിതറിയ ചിന്തകൾ · Memories · Thoughts

വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ്ക്കാലം വരവായി…

നാട്ടിൽ ആണേൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ  ക്രിസ്തുമസിനു ഒരുക്കമായുളള ചെറിയ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയായി .. കുട്ടിക്കാലത്താണേൽ മിഠായി  നോമ്പ് ,TV നോമ്പ് അങ്ങനെ  നോമ്പുകൾ  പലവിധം .പിന്നെ സുകൃത ജപങ്ങൾ  ചൊല്ലി ഉണ്ണീശോയ്ക്കു ഉടുപ്പു തുന്നുന്നതും മാല  കോർക്കുന്നതും  ഒക്കെയായി  എന്തു മാത്രം ഒരുക്കമായിരുന്നു . സമ്മാനങ്ങൾ കൈ മാറുന്നതും സമ്മാനപ്പൊതി ആകാംഷയോടെ അഴിച്ചു നോക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുളള പണി ..ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെ തലേന്നു തിരക്കോടു തിരക്കായിരിക്കും .നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കണം..പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കണം .. ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കണം ..… Continue reading വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ്ക്കാലം വരവായി…

കുത്തിക്കുറിപ്പുകൾ · ചിതറിയ ചിന്തകൾ · Photography · Thoughts · Writing

സ്നേഹിക്കാൻ…Have someone to love and being loved by someone is the best inspiring fact in life

എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേയൊരു ഉത്തരമേയുളളൂ.. സ്നേഹിക്കാൻ … നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന അറിവാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജം.. ആ ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് .. സ്നേഹമില്ലാതെ എന്ത് ജീവിതം.. സ്നേഹത്തിനായ് ദാഹിച്ചു വെമ്പി മോക്ഷം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കുമായി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു .. സ്നേഹമാകുന്ന ഇന്ദനം ജീവിതയാത്രയിൽ വേണ്ടുവോളം ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തെട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.. 👍👍👍